Privacyverklaring

Designstar BV hecht veel waarde aan het beschermen van de persoonlijke gegevens die u aan ons verstrekt. Wij zijn tevens van mening dat het van belang is u te informeren over de manier waarop wij uw persoonlijke gegevens gebruiken, en u daarnaast keuzes te bieden over hoe de gegevens worden gebruikt. Op deze pagina leest u meer over onze Privacyverklaring en Cookiebeleid en wij raden u dan ook aan om dit zorgvuldig door te lezen.

Uw privacy is voor Designstar BV van groot belang. We wensen dan ook te voldoen aan de nieuwe Europese privacywetgeving, de GDPR (General Data Protection Regulation) of AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming). Deze regelgeving geldt vanaf 25 mei 2018. Dit betekent dat uw gegevens veilig zijn bij ons en dat wij deze altijd netjes gebruiken.

Beheer
De website www.designstar.nl en alle gerelateerde (sub)domeinnamen (hierna te noemen Designstar BV) worden beheerd door Designstar BV.

Formulieren
Met het contact- en terugbelformulier op de contact-pagina kunt u ons om meer informatie vragen betreffende onze diensten. Hiervoor gebruiken wij uw naam, e-mailadres, telefoonnummer en bedrijf- / organisatienaam, daar hebben wij een legitiem belang bij. Wij bewaren deze informatie totdat we zeker weten dat u tevreden bent met onze reactie en één jaar daarna. Zo kunnen we bij vervolgvragen de informatie er makkelijk bij pakken.

Cookies
Designstar BV maakt gebruik van cookies om de functionaliteit van bepaalde pagina’s van de website te optimaliseren. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door een pagina van de website op de computer van de bezoeker worden geplaatst. In zo’n cookie wordt informatie opgeslagen zoals bepaalde voorkeuren van de bezoeker. Daardoor kan Designstar BV de bezoeker bij een volgend bezoek nog beter van dienst zijn.

De bezoeker kan zelf bepalen hoe er met cookies omgegaan moet worden. Deze kunnen ten alle tijden via de browser van een computer worden verwijderd. Bekijk de cookie-verklaring voor meer informatie over het gebruik van cookies op deze website.

Google Analytics
Via Google Analytics worden op Designstar.nl geanonimiseerd gegevens over het surfgedrag verzameld. Zo kunnen wij zien hoe bezoekers zoals jij de website gebruiken. Wij gebruiken deze informatie om gefundeerde beslissingen te nemen over de inrichting van onze website. Tevens optimaliseren wij hiermee de werking van de website. Om zorgvuldige verwerking mogelijk te maken hebben we de volgende maatregelen getroffen:
• We hebben een verwerkersovereenkomst met Google gesloten;
• We hebben Google de IP-adressen laten anonimiseren, door het laatste octet van het IP-adres te maskeren.
• We hebben alle mogelijkheden die Google aanbiedt om ‘gegevens met Google te delen’ uitgezet;
• We hebben Google aangegeven dat zij de gegevens maximaal 26 maanden bewaren.
• We maken geen gebruik van andere Google-diensten in combinatie met de Google Analytics-cookies. Mocht je toch niet willen dat je geanonimiseerde gegevens naar Analytics worden verzonden dan kan je gebruik maken van de Google Analytics Opt-out Browser Add-on. De add-on voorkomt dat de JavaScript-code van Google Analytics (ga.js, analytics.js en dc.js) die op websites wordt uitgevoerd, informatie over bezoekactiviteit deelt met Google Analytics.

Social Media Knoppen
Op deze website zijn buttons opgenomen om webpagina’s te kunnen delen op sociale netwerken zoals Facebook, Twitter, LinkedIn en meer. Deze buttons werken door middel van stukjes code die van AddToAny afkomstig zijn. Middels deze code worden cookies geplaatst en wij hebben daar geen invloed op.

Lees de privacyverklaring van AddToAny om te weten wat zij met jouw (persoons)gegevens doen die zij via deze cookies verwerken.

Delen van persoonsgegevens met derden
Designstar BV geeft uw persoonsgegevens onder geen voorwaarde aan andere bedrijven of instellingen, tenzij het verband houdt met de taken en werkzaamheden van Designstar BV of als wij dat wettelijk verplicht zijn (bijvoorbeeld als de politie dat eist bij een vermoeden van een misdrijf).

Beveiliging
Designstar BV neemt de bescherming en beveiliging van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Dat doen we met:

• Beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall.
• TLS (voorheen SSL) Wij versturen je gegevens via een beveiligde internetverbinding. Dit kun je zien aan de adresbalk ‘https’ en het hangslotje in de adresbalk.
• Andere methoden.

Inzagerecht
Je hebt het recht om inzicht, correctie en verwijdering van jouw gegevens te vragen.

Vragen
Bezoekers kunnen met hun vragen over deze Privacyverklaring terecht bij Designstar BV. De contactgegevens staan op de contact-pagina.

Disclaimer
Deze Privacyverklaring is vastgesteld in mei 2018 en vervangt alle voorgaande versies. Deze Privacyverklaring kan door Designstar BV te allen tijde gewijzigd worden, zonder voorafgaande waarschuwing. Wijzigingen treden in werking vanaf het moment dat ze gepubliceerd zijn op www.designstar.nl. Wij raden u aan deze Privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u van wijzigingen op de hoogte bent.